Privacy statement Massagepraktijk De Spiegeling

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 26-09-2018.

Inleiding

 Massagepraktijk De Spiegeling neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene)op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit privacy statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit privacy statement lezen over jouw rechten mbt onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je  je aan dit privacy statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met massage@praktijkdespiegeling.nl


Wie is Massagepraktijk De Spiegeling?

 Is de eenmanszaak praktijk voor holistische massage de spiegeling, kantoorhoudende te (7419 BT) Deventer aan Bloemstraat 3, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66416094. Ellen  van den Berg is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Massagepraktijk De Spiegeling de verwerkingsverantwoordelijke.


Hoe gebruikt massagepraktijk de spiegeling jouw gegevens?

 Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Massagepraktijk De Spiegeling persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Massagepraktijk De Spiegeling voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Massagepraktijk De Spiegeling worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom


Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Factuuradres, Bankgegevens (naam bank/IBAN/BIC), openstaande saldo
Grondslag: wettelijke verplichting
Bewaartermijn: max 7 jaar

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, factuuradres, emailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Max. 7 jaar

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, dossiergegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegeneerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, factuuradres, emailadres, telefoonnummer, inhoud van klacht
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Max. 7 jaar

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, e-mailadres, User ID
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Website

Doeleinde: account aanbieden
Gegevens: Naam, emailadres, gebruikersnaam, inhoud van het bericht
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, emailadres, gebruikersnaam, inhoud van het bericht
Grondslag: ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Massagepraktijk de spiegeling heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.


Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan.


Inzage

Je kunt je eigen (persoons-)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij massagepraktijk de spiegeling over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzag e doen.


Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Massagepraktijk De Spiegeling. Je kunt verzoeken dat Massagepraktijk De Spiegeling je gegevens wijzigt, verbeter aanvult, verwijdert of afschermt.


Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Massagepraktijk De Spiegeling te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.


Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gevaardigd belang’ van Massagepraktijk De Spiegeling of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.


Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Massagepraktijk De Spiegeling te verkrijgen. Massagepraktijk De Spiegeling zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op een eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.


Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming nodig is, heb je het recht die toestemming in te trekken dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Massagepraktijk De Spiegeling je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.


Reactie door Massagepraktijk De Spiegeling

Een verzoek kan verstuurd worden naar massage@praktijkdespiegeling.nl. Massagepraktijk De Spiegeling zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan en maand nadat Massagepraktijk De Spiegeling een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Massagepraktijk De Spiegeling je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.


Ontvangers van de persoonsgegevens

De Gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Massagepraktijk de Spiegeling

Het kan zijn dat Massagepraktijk De Spiegeling verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting


Wat zijn cookies en hoe gebruikt Massagepraktijk De Spiegeling ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst-) informatie die bij het bezoek van de website van Massagepraktijk De Spiegeling worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen  van je computer, tablet, mobiele telefoon of andere apparaat (hierna: “apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Massagepraktijk De Spiegeling worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over cookies hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes tekst informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeel ddevice fingerprinting.


Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. We adviseren je daarom regelmatig het privacy statement na te lezen.


Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit privacy statement en de wijze waarop Massagepraktijk De Spiegeling je gegevens gebruikt, dan kun je een mail sturen naar massage@praktijkdespiegeling.nl. Ook als je een klacht hebt kun je een email sturen naar massage@praktijkdespiegeling.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In NL is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.